NE VARSA ANORMALLERDE VAR..!

Kendini ötekinin gözüyle ve öteki için ve desinlere oluşturmamış insan güzel insandır... Normal insan kaypaktır, korkaktır, sinsidir, hasettir, tamahkârdır... Çünkü ötekinin şekillendirdiği birey, şahsiyet değil kemmiyettir. Normal, sözlük anlamıyla norm (kural/kaide)lere uygun. Normal insanı da bu tanımdan hareketle; kurallara, kaidelere uygun, "terbiye" edilmiş, uslu, olarak tanımlamak mümkün. Ne ile terbiye edilir insan? Psikanalist Lacan'ın tabiriyle "Büyük Baba"yla; yani toplumla... Onunla korkutulur, ona sevimli görünmek üzere ehlileştirilip, normalleştirilir. Dün ilkel insan normali; metalleri, taşları, türlü türlü eşyayı ...

Devamını Oku