Kalbin İşgalcileri

Bir İbrahim var, bir de putlar
Putlar ki kalbin işgalcileri
İbrahim, güçsüz ve de yalnız
Ruhumda hiç durmadan savaşıp duruyorlar.

Bir İbrahim yakıyorum putların otağında
Putlar ki her kalpte her biri hâkim
Putlar ki yönetir zavallı hâllerimizi
Kırılası, kırılmayan muhkem kalelerimiz putlar
Ardına sığındığımız hazin saman çöpleri

Bir İbrahim yakıyorum her put için kalbimde
Kazanmamız kabil değil, kaybetmemiz işten değil.
Durup bakıyorum gecenin derinliğinde
Putların esrarlı karanlığının içinde,
Musa’ların peşinde at koşturur Firavunlar
Durup seyrediyorum, gözlerimde yaşlarla
Durup serteliyorum yılların öfkesiyle
Her put için bir baltayla ruhumu biçiyorum

Bir İbrahim yakıyorum, putların gölgesinde
Ki esrarlı karanlığı yarsın diye aydınlık
Ruhumun bir yerinden güç bularak ansızın
Putların kalelerini ateşe veriyorum
Putlar ki ev sahibi tüm benliğimizin
Tutkuların, egoların, kibirlerin ve hazların
İçinde kendimi de tutarak hepsinin
Boynundan vuruyorum tüm kirli şirklerimin

Kanlı bir gecenin o kızıl şafağında
Aydınlığın huzur veren nazik kokusunu
Çekerken ciğerimin en ücra köşesine
Özgürlükten dem vuruyorum
Aciz esaretimde
Oysa vurulan tek baş benim.
Ve İbrahim’in tam aksine
Kırılan her bir putun yenisini koyuyorum

İbrahim, putlar ve balta
Sonu gelmeyen garip bir döngüde cebelleşiyor
Bazen İbrahim’i yakıyorum putlarımı tanzimde
Bazen putlarımı kırıyorum İbrahim’le beraber
Bazen sessiz sedasız tüm acziyetimle
Unutuyorum İbrahim’i ve putları
Ve buna yaşamak diyorum bütün kalbimle

Köleliğin karşılık bulmadığı bu cahiliye devrinde
Esaretin tüm eşiklerinden girdik
İbrahim de girdi putlar da
Girdik sabahın keskin ışığına
Kördük ve köreldik putların alacakaranlığında
Putlar ki başka putların altında eziliyor
Başka İbrahimler de var, onlar da zayıf
Başka İbrahimler de var baltaları kayıp
Firavunlar da var Musaların peşinde…

İçimde yaralı bir İbrahim avuntusu
Ve putların kırılmış kalıntısı
Ruhumda hiç durmadan savaşıyorlar.

Şunlar da hoşunuza gidebilir

ISKARTA HAYAT: SON SEFER

Taştan Öte

YAŞAR

ESMAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.