Çolpan’ın Kalbinde Var Olan Bir Gelincik Türküsü

Temir kavak göye süzülürken, o yiğidin nikabı düşmüş yeryüzüne bu gelinciğin gördüğü ve riyasızca inandığı kutsallık atfettiği nikap değil; riyanın kara bağrına saplanan kör bir kılıçmış… Bu gelinciğin ak bağrında bir kara leke oluşturmuş. Saçlarında da acının bahtiyarlığından doğan iki ak saç belirmiş.
Gelincik bahtiyarmış. Çünkü o daima riyasızca sevi beslemiş. Anlamış ki gelincik bu sevinin bahtiyarlığı ve kıvancı sadece kendisine aitmiş. Bu en soylusudur demiş, öz özüne. Çolpanı sevdayla kuşatan, ona sevi türkülerini soylayan al gelincik; çolpanın ak gerdanına dökülen bir can suyuymuş.
Uluğ ağaca bağrından nece şiirleri uğurladıktan sonra, bilge ağaç soylamış ak tolgalı başıyla. Sesi kadimi ozanların, Dedem Korkut’un kopuzunun kallavi nağmesi gibi yankılanmış, ak topraklarda.
Şöyle söylemiş o bilge ses: “Cansuyu yeryüzünde anlatacağın nece masalın var daha. Toprağa her yüzükoyun kapaklandığında acıyla, secdeden göye süzülen nurun aksı sunacak sana bahtiyarlığı. O nurdan akisden doğan çolpan nuru saçlarını tarayacak. Seccadenin yanı başında murad alan o tulparın (gök kanatlı atın) alnına düşen ak nişâne, tesbihinden dökülen ilmin nişânıdır iyi belle” demiş.

Gelincik ongununu omzuna zırh diye kuşanan cansuyunun başına tolgalanan kederin saklı baharı, bilge ağaçların han tahtına kadar erişmiş. Kutlu bir ereğe sahip olan gelinciğe, sabrı kuşandığı müddetçe verilecek bahtiyarlığın destansı saguları çalarmış, ağaç dallarının gövdesinde. Çünkü yeryüzünde asırlardır bilinen bir masal gibi soylanan destansı yırlar bir tek şunu öğütler: “Yiğitliği kuşanmanın yolu sabırdan geçer.”
Alp hüviyetine bürünen yiğitliğin bağrında kösler, kudümler, döğülür döğülmesine de… Kurt başlı tuğları en önde taşımanın gazasını vermek bu yeryüzünde sofrasında pek müşküldür.
Bir masal soylanırken göy yüzünde ve yeryüzünde, destanlardan doğrulduğum özüme seslenişim. Ben bu çağın ruhu değilim, belikleri kekik kokan bir ninenin yaşmağındaki hürriyetin türküsüyüm.

Şunlar da hoşunuza gidebilir

ISKARTA HAYAT: SON SEFER

Taştan Öte

YAŞAR

ESMAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.