Dr. Mehmet Refii Kileci Röportajı

-Merhaba öncelikle Kadran okurlarına kendinizden bahsedebilir misiniz?

Bendeniz Mehmet Refii Kileci. 1962 İstanbul, Fatih doğumluyum. 1980’e kadar İstanbul Fatih’te bulundum ve ilk eğitimimi
Fatih İmam Hatip Lisesi’nde yaptım ilkokuldan sonra ve bu arada da küçük yaşlarda İslam Sanatlarıyla tanışma fırsatım oldu. Fatih’teki küçük çocukluk yaşlarındayken Fatih Camii’nde değişik hocaefendilerden eski usül İslami Bilimler dersi okudum Arapça vs. Tefsir, Hadis gibi. 1980’de İmam Hatip’ten mezun olunca üniversite okumak için Medine’ye gittim. 1985’ e kadar Medine İslam Üniversite’sinde okudum orayı bitirdim. Daha sonra dönüp İstanbul’da Marmara İlahiyat Fakültesi’nde Tefsir ve Kur’an Bilimleri dalında master ve doktora yaptım. Kısaca hayatım özet olarak bu.

-Hat ve Ebru sanatına başlamanıza ne sebep oldu, nelerden etkilendiniz? Bu meşakkatli sanatları herkes yapabilir mi?

İslam Sanatlarına olan ilgim çok küçük yaşlarda başladı. Özellikle Hat ve Ebru sanatına olan ilgim dedemin ve babamın teşvikiyle oldu. Fatih’te eski tarihi bir evde oturuyorduk. Dedem alim bir insan idi. Tabi evimizde bir kısım el yazısı, levhalar, tablolar vardı. Tabi küçük yaşta Kur’an okumayı öğrendim. Ondan sonra yazıya olan ilgim alakam arttı. Çevremizde bazı hattatlar vardı eski Osmanlı’dan kalan. Hat ve Ebru tabi bunlar birbirini tamamlayan sanatlar. Ve orada ona da bir ilgim başladı. Ve böylece küçük yaşta Hat ve Ebru sanatına yelken açtık. Bu sanatlar tabi klasik sanatlar, belli bir sabır ve eğitim istiyor, uzun süreli çalışmak istiyor. Tabi Hat sanatı Ebru’ya göre daha zor. Ebru çok zor bir sanat değil ama sabır gerektiriyor. Mutlaka bir eğitim gerektiriyor. Özellikle hocalardan eğitim almak gerekiyor. Sabır artı çalışma artı kabiliyet, bunlar olursa iyi bir sanatçı olunur ama herkes Ebru yapabilir, iyi veya kötü. Biliyorsunuz ki sanatlarda seviye farkı var yani herkes aynı seviyeye ulaşamıyor mesela bugün resim yapan insanlar var ama dünyaca meşhur ressamlar var. Çok zirveye çıkan insanlar olduğu gibi daha aşağıda kalan ressamlar da var. Sanatta da, ilimde de sınır yok. Kabiliyetler farklı farklı olduğu için herkesin durumu farklı olabiliyor ama Ebru diğer Hat ve resim sanatları kadar zor değil o açıdan herkes yapabilir, başarılı olabilir yeter ki çalışsın, gayret etsin.

    -Ebru ve hat sanatının hayatınızdaki yeri nedir? Ve bu sanatları meslek olarak sürdürmeyi tercih etmenizdeki amaç nedir?

Tabi zor bir soru bu. Şu açıdan zor, bu sanatlar tamamen, eski tabirle külliyen o sanata yönelmenizi istiyor yani birbirini istemiyor. Hat sanatı “Tamamen benle meşgul ol.” diyor. Ebru hakeza. Biraz aynı zamanda tabi ilimle de meşgul olmaya çalışıyoruz. Tefsir branşında üniversitede ders veriyorum.  İlim artı sanat. Tabi sanat işte Hat, Ebru
bunların her biri müstakil sanatlar. Üçünü bir arada götürmek hakkını vermek gerçekten çok zor. Benim zaten bu konuda bir iddiam yok yani elimden geldiği kadar bu sanatla insanlara hizmet etmeye, sanatımıza hizmet etmeye çalışıyorum. Bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum.  Üçünü birden götürmeye çalışıyoruz ama gerçekten zor. Mesela sadece Hattın kendi içindeki bir türü olan Sülüh Nesih bile kendiyle meşgul olmanızı istiyor devamlı. Ne kadar çok türle meşgul olursanız o kadar çok ilerliyorsunuz. Kaldı ki bütün Hat’la aynı zamanda Ebruyla meşgul olmak, ilimle meşgul olmak bunlar birbirini çekemeyen, birbirini istemeyen şeyler. Tabi bu konuda zorlanıyorum ama gayemiz insanlara ve Hakk’a ve bu sanata hizmet etmek olunca bir iddiamız da yok. Elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz ama zorlandığımı da ifade etmeliyim.

Ve hayatımdaki yerine gelince, üniversitenin dışında burada (Rotterdam’da), 2008 de kurduğumuz Rumi Sanat Enstitüsü ile bu
sanatların eğitimini veriyoruz. Kurslar yapıyoruz, dersler veriyoruz, eğitim veriyoruz. Gerek Hollanda içinde, gerekse Hollanda dışından öğrenciler geliyor. Biz bazen yurtdışına derslere, gösterilere, workshopa veya sergilere gidiyoruz. Mesela önümüzdeki hafta Lünen’de bir sergimiz olacak.

Tabi hayatımda ciddi bir yer teşkil ediyor, vaktimin çoğunu alıyor bu sanatlar, özellikle eğitimi. Ama bunu severek yapıyoruz, bir hizmet olarak yapıyoruz, ve bununla insanlara ulaşıyoruz, güzel köprüler, dostluklar oluşuyor insanlar arasında. Gerek bizim insanımız arasında, gerek diğer Avrupalılara, diğer ırklara , dinlere, kültürlere mensup insanlarla arada güzel dostluklar, kardeşlikler oluşuyor. Muhabbet, sevgi oluşuyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor.  Dünyanın bu barışa, bu sevgiye, bu dostluğa ihtiyacı var. Kan, irin kokan dünyadan, kavgadan gürültüden artık bıktık. Barışı, dostluğu, güzelliği, ortak noktada buluşmayı arıyoruz. Sanat burada ciddi bir araç olarak kullanılabiliyor.
Benim bu sanatları yapmamdaki gayem, bundan para kazanmak değil. Ama profesyonel olarak bu işi yapınca mutlaka para kazanıyorsunuz. Masrafınız var, vergiler ödüyorsunuz, kurumunuzun giderleri var. Ama bizim için para hedef ve gaye değil, bir araç. Parayla ayakta durmaya çalışıyoruz, helalinden kazanarak. Bir taraftan da asıl gayemiz sanatın yayılması, ve bu işi profesyonelce, en güzel şekilde yapmaya çalışmak.

-Bildiğimiz kadarıyla asrımızın önemli hattatlarından ders aldınız. Bize biraz hocalarınızdan ve bu eğitim sürecinizden bahsedebilir misiniz?

Asrımızın en önemli hattatı, Hattat Ahmet Aytaç’tan 6 yıl eğitim aldım, onun en küçük öğrencisiydim. Hocanın son dönemine yetiştim. Hocamız uzun süreli bir hayat yaşadı. Benim için tabi ki Allah’ın büyük bir ikramı ve ihsanı idi Ahmet Aytaçla yetişmek. Hamdolsun, onunla yetiştik, ondan istifade ettik. Son halka olan hocadan. Yine son halkalardan olan Mustafa Duzgunmanla yetiştik, Ebru sanatında. Yine önemli bir insan, sanatçı, neyzen, Ebrucu Niyazi Hocadan istifade ettik. Aynı zamanda o dönemde yine İstanbul’da yaşayan son dönem hattatlarından Hattat Hafız, bestekâr, tanburi Kemal Batanay Hocadan istifade ettim. Osmanlıdan kalan son hattatlar, Hattat Recep Berk ve Nureddin Elçioğlu’nda yetiştim. Medine döneminde, halen hayatta olan bir hattatımız, Türk asıllı, dünya çapında hattat Ahmet Ziya Kurucu Beyden istifade etmeye çalıştım. Onlardan aldıklarımı, bildiklerimi şimdi buradaki kardeşlerime aktarmaya çalışıyorum .
Tabi Hat eğitimi süre olarak, uzun süreli bir maraton. Beşikten mezara kadar olması gereken bir sanat. Sonu yok bunun. Eğitimini genelde 3, 5 yıl almak lazım, ama ondan sonra devamlı çalışmak lazım. Bizim burada haftanın belirli günleri kurslarımız, derslerimiz var. 35 kayıtlı öğrencimiz var şuan. Muhtelif, farklı milletlerden öğrenciler var. Bu eğitim sürecinde mutlaka hoca talebe ilişkisi lazım. Hocanın kritiği, el hareketleri çok önemli bu sanatta. Bunları görmek gerekiyor. Hat uzun bir süreç, ama Ebru oyle değil. Daha kısa surede Ebru öğrenip kendi kendinize de geliştirme imkanını bulabilirsiniz. Ebru Hatta göre daha kolay diyebilirim.

–Şu anda Hollanda da sanat merkezinizde Ebru ve Hat dersleri vermeye devam ediyorsunuz. Yurtdışında bu güzel sanatlara ilgi ne derecede? Ve bu sanatların manevi yönünden etkilenenler oluyor mu?

Yurtdışında da büyük ilgi var. Özellikle dünya bir elektronik köy olunca, iletişim kolaylaştı, insanlar bizi internetten, çeşitli sosyal medya araçlarından rahatlıkla bulabiliyorlar. Teklif getiriyorlar, kurs istiyorlar, ders, workshop, sergi istiyorlar. Mesela önümüzdeki hafta Lünen deki sergimiz için onlar bizi buldular. Farklı yerlerden bulup davet ediyorlar. Afrika’dan Amerika’ya, Güney Amerika’dan Uzakdoğu’ya kadar birçok ülkeye bu sanatlarla alakalı muhtelif faaliyetler için gidiyoruz.
Mesela, Amerika’da, Güney Amerika’da, Kolombiya’da, Arjantin’de, Şili’de bir donem kurslar verdim. Orada Ebruyu öğrenenler şuan kurs veriyorlar. Bir öğrencim şuanda Hong-Kong’da ders veriyor. Dünyanın değişik yerlerinde, bu tohum oralara kadar sıçradı ve devam ediyor.
Tabi bunlar manevî sanatlar, İslamin ve Kuranın maneviyatı bu sanatlara aksediyor. Özellikle Hatta. Bundan dolayı mekâna gelenler de dinginlik, rahatlık bulduklarını söylüyorlar gayrimüslim de olsalar. Seviyorlar. Sıcak havayı hissediyorlar, güzel dostluklar oluşuyor. Ön yargılar yıkılıyor, İslama ve Müslümanlara bakışları değişiyor . Gelen yabancı arkadaşlara Tefsir dersi verdiğimi de söylüyorum . Ama aynı zamanda sanatçıyım. Bu bile İslamın gerçek yüzünü gösteriyor. İslam demek, terör değil. İslam, ‘silim’ ve ‘selam’ kökünden geliyor, yani barış. İslamiyet evrensel barışı arzu eden bir din. Ve bu sanatta da zaten o ön yargıları yıkmaya çalışıyoruz, barış, dostluk köprüleri kurmaya çalışıyoruz. Âcizane Rotterdam’a, Avrupa’nın barışına katkıda bulunmaya çalışıyoruz diyebilirim.

-Hat ve Ebru Sanatı dışında ne gibi çalışmalarınız var? Ve ileri ki yıllarda ne tür çalışmalar yapmayı planlıyorsunuz?

Mesleğim İlahiyatçılık olunca, branşımda üniversitede dersler veriyorum. Bazen Avrupa’daki çeşitli kurumlardan bizleri konferansa, seminere çağırıyorlar. Gerek İlahiyatla alakalı, gerekse kültür sanat konularında çeşitli etkinliklere katılıyoruz elimizden geldiği kadar. Kendi mekânımızda bazen topluma açık dinî ve kültür sanat sohbetleri yapıyoruz. İnsanların dertleriyle ilgilenmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Haftanın yedi günü çalışıyoruz desem mübalağa etmiş olmam.
İleriye yönük planlarda, bu sanatla, kültürle ilimle, Avrupa toplumuna mütevazi bir şekilde katkıda bulunmak. Karınca kararınca der eskiler. Bir iddiamız olmadan, elimizden geldiği kadar bu toplumun barışına huzuruna, mozaiğine katkıda bulunmak. Bir barış köprüsü oluşturmak, ön yargıları yıkmak. Sanatla alakalı yine muhtelif, daha geniş faaliyetler düzenlemeyi düşünüyoruz. Hedefimiz topluma hizmet etmek. Herhangi bir siyasi düşüncemiz yok bu manada. İstiyoruz ki, Avrupa da, dünya da, bir köy, ada olan dünya, bir barış adası olsun, huzur dünyası olsun. Burada da ilimle, kültürle, sanatla, medeniyetle insanlara vereceğimiz çok şey var. Buraya birçok Hollandalı geliyor, gelirken farklı çıkarken çok farklı oluyorlar. Bizim onlara olan alakamızı, sıcaklığımızı, dostluğumuzu görünce kafasındaki imajlar yıkılarak çıkıyor. Ciddi bir dostluk oluşuyor , ve bu dostluk da devam ediyor.
Özellikle şunu vurgulamak isterim; topluma ulaşmada sosyal medya güçlü bir araç. Sosyal medya olmasa gerçekten zorlanacağımız kanaatindeyim. Sanatla ayakta kalmak, resmî olarak ayakta kalmak çok zor. Herhangi bir yerden destek almıyoruz, kendi yaptığımız sanat faaliyetiyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Hem devlete vergi ödüyoruz , hem toplumumuza faydalı oluyoruz. İnsanlara ulaşmada sıkıntı çekiyorduk, artık eskisi gibi gazete okunmuyor. Reklam yönünden problemimiz vardı, onu biraz sosyal medyayla aşmaya çalışıyoruz. Ama toplumumuz maalesef sanata biraz daha duyarlı olması lazım. Sanata sanatçıya değer vermesi lazım. Sanat faaliyetlerine katılması lazım. Özellikle Avrupa’da yaşayan gençler , herhangi bir sanatla meşgul olması lazım okulun dışında. Bu bir müzik aleti olabilir, bizim kültürümüzle, Türk musikisiyle alakalı enstrümanlarla ilgilenebilir (ney, kudüm, tambur, ud). Yahut şiirle, edebiyatla meşgul olması lazım. Gençler biraz boş.  Bir çoğu fuzûlî işlerle meşgul oluyorlar. Bir Avrupa insanı mesela, genellikle okulun yanında bir sanatla meşgul oluyor. Kendilerine ait bir güzellikle meşgul olan çok. Ama bizim gençlerimiz bu konuda biraz yavan ve yavaş. Bu konuda tabi aileler pek duyarlı değil. Özellikle ailelerimizi bu konuda biraz daha duyarlı olmaya, sanata, ilme, kültüre değer vermeye, kendilerini geliştirmeye davet ediyorum. Avrupa’da imkan bol. Burada birçok sanat kursları var: müzik, eğitim kursları, sanat imkanları var. Bunları değerlendirmek lazım. Anne babaların bu konuda ciddi manada teşvik etmesi lazım çocukları.
Bizim mekânımıza gelip gezebilirler. Burası küçük bir sanat merkezi ve küçük bir müze gibi çekirdek hâlinde olsa da, bir mana ifade ediyor. Ama bu çekirdek hâliyle bile Avrupada henüz ikinci bir örneği henüz yok. Toplumu ilme, sanata, kültüre, medeniyete, özellikle bize ait değerlere davet ediyorum. Aynı zamanda Ebru sanatını bir terapi olarak da kullanıyoruz.

Once you’ve recorded your research paper for sale,

The essay writing

A number of these features will allow you to look for mistakes in grammar and punctuation, along

They need to make certain you get the very best writing experience

Because most of the research documents are often done on line, you can use this service provider to submit them to unique editors, as well as to ensure that they

The

The web offers some sites

Naturally, it is possible to consult with other students who’ve done the exact same research papers in your course before hand so

Be sure that you do not neglect to

While there are lots of different

Others

You will want to concentrate on the current events for the article because this will give you more information to

When you are practicing, you

A number of these paper sets are available

The study should depend on what the reader wishes to know and how he or she may fix

Be sure that you are employing a credible business which

Alternatively,

Always keep in mind that the fundamentals of writing a composition are not hard to master, it just requires a little extra

However, not all colleges and schools could permit

There are different kinds of paper that are intended for different software so you have to ensure you have a printer that will have the ability to take

Be prepared for almost any barriers ahead of time to help you

When you buy essays online, be sure you select

Just

How does

There are businesses which

There’ll be a little order form you’ll

This is the area where the student will learn and be challenged and this is where he

But, you

Learn how

After entering some basic details about your self, the web site will ask you to enter the name of the record which

These websites typically accept all kinds of

After composing a

If you are in

To begin with, they have to understand how significant it is

Use this strategy to produce a personalized essay that’s unique,

This really is a wonderful way to get

If you learn to compose my paper the right way, then

You may easily learn how to write my article for me personally by figuring out how to correct these kinds of

This is one of the many ways which you can use to assist you to get the

They will

This may sound like a major step, however, by breaking it down into small steps, you’ll feel

It sets the

So, the

That means you need to search for a composing service who will assist you to perform

It is a skill that students will often forget and

In addition, ghostwriters supply all the time and resources

You may need to compose a paper on a significant class that you took, a little essay

To be able to learn how to

It’s also wise to write out the important points and sub-points of your paper before you write down anything else because this can help to make the paper flow easily and will be easier on your eyes when

The very best research

If you are not sure

Among the key goals of custom research papers would be to allow the researcher to receive their

Essay writers also have been known to miss out

Time management

An

Hence, if you would like to discover the correct and perfect one for your requirements, investigate this company it’s vital that you are cautious enough in selecting the one that you are going to hire.

essay helper is usually a ghostwriter.

programs enable individuals to have time to get urgent writing.

on ideas from the writing procedure.

point across in a means which is going to be interesting to your audience.

about how to begin writing an essay, you might look to books for advice.

paper writing service is one which understands your special needs and can create something that has a winning and one of a kind appeal.

you do finally get in writing.

write my paper, then you need to be able to produce an outline.

about an event which happened in your life, or maybe a report about something which happened in the class.

to essay writers who must revise or write their own essays.

forget about if attempting to finish examinations or write documents.

your assignment without difficulty and comfort.

fact that you receive immediate feedback is a wonderful benefit.

mood for the rest of the piece.

much more confident about your next move.

also select a subject that they know is going to be memorable and interesting to the professor and ask what the professor thinks of this topic.

results that you need from your writing solutions.

errors.

you are going to have a simpler time when you are finished.

help with spelling and grammar that are given by an expert coach.

memorable, and easy to read.

for them to get assistance with their newspapers.

such situations and you can not determine what to do, then you could probably benefit from some sort of software that teaches you how you can write essays.

research paper, then you want to make sure that you make it interesting.

essays including dissertations, essays, English essay, nonfiction and educational papers.

you are looking for.

to compose formal writing or casual writing.

need to be sure the sites offer only authentic essays for your assistance.

or she will determine the direction of the academic experience.

have on this internet site that you could use to send a short request for the paper you would like written.

provide package deals on every day basis.

this look when you write? Well, first you have to examine punctuation and grammar.

like any other employees, writers must be given the chance to satisfy their customers.

one that offers quality services.

know you wont be falling flat in your head.

care of all them.

pupils to sell these and they have to dispose of them.

work.

you ought to focus on the content of your article and write about this in an objective viewpoint.

has years of expertise in the area and will produce outstanding results for you.

this main problem.

in rolls.

will need to make sure you have some distractions that you may use to assist you focus.

use and will make your essay stand out from the others.

tend to be more than prepared to talk about their previous successes in writing essays for some commission.

paper writing solutions readily available, you would like to make sure you pick one that has experience.

bring some links to other sources, because it will truly help your audience understand your purpose.

that you’re able to follow their suggestions and get the best research paper to your University.

that offer research papers.

article body is the component that I composed at the conclusion of the article.

get printed in the right journals that are reputed for publishing research papers.

possible.

with others will allow you to edit sentences, paragraphs or even whole chapters.

support is also available through the online submission option.

there are numerous different things that you will need to perform in order to receive your paper back to get the right price.

If you know

Don’t attempt to write an essay that is too long; you’ll be wasting time https://www.affordable-papers.net/ and effort.

you will need additional help with the editing, then it is possible to ask your search assistant for an edit on your draft.

Şunlar da hoşunuza gidebilir

ISKARTA HAYAT: SON SEFER

Taştan Öte

YAŞAR

ESMAR

1 thought on “Dr. Mehmet Refii Kileci Röportajı”

  1. Hocam merhaba. Sizi gıyaben ve Antalyadan Mukadder KAVAS hocamız vasıtasıyla Ebru kitresini nerden temin ettiği üzerinden konuşurken tanımış oldum.
    Kültürümüzün bir parçası olan Hat, Ebru ve diğer faaliyetlerinizle ilgili yukarıda yazdıklarınızı okudum ve çok menmun oldum. Allah yolunuzu açık eylesin. Bu vesileyle tanışmış olduk.
    Ben emekliyim İzmirdeyim ve 10 yıldır izmir şartlarında ebru eğitimi aldım ve kendi atölyemde mütavazi şekilde bu sanatla uğraşıyorum. Bu sanatımıza katkı olarak farklı çeşitler yanında özellikle sergi ve vorkşoplarda kullanılmak üzere 15 raflı patentli Kurutma tezgahı geliştirdim.
    Sizden Ebru kitresi almak isterim. Türkiyede verdiğiniz birisi varsa onun irtibat bilgisini verebilirseniz daha memmun olurum. Saygı ve selamlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.